SỰ KIỆN ĐẬP TRỨNG KỲ LÂN

25/05/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian bắt đầu: Ngày 30-05-2020

Địa điểm: NPC Sự Kiện Kiếm Thế 218 - Giang Tân Thôn

Đập trứng kỳ lân nhận ngay 1 rương mảnh ghép trang bị pet và 50.000 kinh nghiệm

Nguyên liệu cần: 1 mảnh ghép kỳ lân + 1 vạn đồng

+ Mảnh ghép kỳ lân nhận được từ các hoạt động sau
1. Tiêu Dao Cốc
2. Bạch Hổ đường
3. Boss hoàng kim
4. Tống kim
5. Train quái 105 và 115

Số lượng sử dụng tối đa trong suốt sự kiện là: 12.000 trứng
1. Sử dụng mốc: 500 nhận ngay 1000 tiền du long
2. Sử dụng mốc: 1.000 nhận ngay 5000 tiền du long
3. Sử dụng mốc: 2.000 nhận ngay 10.000 tiền du long
4. Sử dụng mốc: 3.000 nhận ngay 10.000 tiền du long
5. Sử dụng mốc: 4.000 nhận ngay 10.000 tiền du long
6. Sử dụng mốc: 5.000 nhận ngay 10.000 tiền du long
7. Sử dụng mốc: 6.000 nhận ngay 10.000 tiền du long
8. Sử dụng mốc: 7.000 nhận ngay 10.000 tiền du long
9. Sử dụng mốc: 8.000 nhận ngay 10.000 tiền du long
10. Sử dụng mốc: 9.000 nhận ngay 10.000 tiền du long
11. Sử dụng mốc: 10.000 nhận ngay 10.000 tiền du long
12. Sử dụng mốc: 12.000 nhận ngay 200 Hòa Thị Ngọc


*Lưu ý: 22h tối thứ 6 hàng tuần chúng tôi tăng số lần sử dụng thêm 2000 Trứng Kỳ Lân - Hiện tại đã tăng số lần sử dụng tối đa 8000 Trứng Kỳ Lân.

1.Hình ảnh đập trứng

2.Địa điểm ghép trứng

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp