1. Tỷ lệ và Phần thưởng mốc nạp

Có Thể Nạp Thông Qua Ví Momo - ATM/VISA - Internet Banking

Chủ tài khoản Ngân Hàng/ Ví Momo Số Tài Khoản
HO THI NHU PHUONG Ngân Hàng NAM Á 100033686700001
HO THI NHU PHUONG Ví Momo 0382929208

Nạp thẻ bằng thẻ điện thoại, Zing, Gate: Lưu ý: Khi quý nhận sỹ nạp thẻ bằng hình thức này sẽ không được khuyễn mãi

Mệnh giá thẻ nạp (VNĐ) Đồng Phúc lợi nạp thẻ
50.000 50 vạn + 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (1)
+ 1 Túi 24 ô

100.000 100 vạn + 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (2)
+ 1 Túi 24 ô
300.000 300 vạn + 1 Túi 24 ô
+ 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (3)
500.000 500 vạn + 1 Xích thố (Tốc độ di chuyển 80%)
+ 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (4)
1.000.000 1000 vạn + 1.000 Danh Bổ Lệnh
+ Danh hiệu + vòng sáng nhà tài trợ vàng
2.000.000 2000 vạn + 2000 NHHT
+ Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạch Kim
3.000.000 3000 vạn + 3000 NHHT
+ Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương
5.000.000 5000 vạn + 5000 NHHT
+ Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 2
+ 1 Bổ tu lệnh
10.000.000 10.000 vạn + Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 3
+ 1 vạn tiền du long
15.000.000 15.000 vạn + Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 4
+ 2 vạn tiền du long
25.000.000 25.000 vạn + Phi phong vô song vĩnh viễn tăng 90k tài phú và đổi ngoại hình cực đẹp
Mệnh giá thẻ nạp(Momo hoặc CK Ngân hàng) Đồng nhận được(Có KM)
50.000 50 vạn đồng
100.000 100 vạn đồng
200.000 200 vạn đồng
500.000 550 vạn đồng
1.000.000 1100 vạn đồng
2.000.000 2300 vạn đồng
5.000.000 6000 vạn đồng
10.000.000 13.000 vạn đồng

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp