HƯỚNG DẪN LÊN NGỰA

30/05/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Tên Ngựa Nguyên Liệu
Mã bài (Xích Thố) Mã bài (Đích Lô)
Bạc khóa
Tuyết Hồn Mã bài (Xích Thố)
Bạc khóa
Lăng Thiên Tuyết Hồn
Bạc khóa
Mã bài Ức Vân (Cấp 1) Lăng Thiên
Bạc khóa
Mã bài Phiên Vũ Mã bài Ức Vân (Cấp 1)
Bạc khóa
Mã bài Ức Vân (Cấp 2) Mã bài Phiên Vũ
Bạc khóa
Mã bài Ức Vân (Cấp 3) Mã bài Ức Vân (Cấp 2)
Bạc khóa
Mã bài Ức Vân (Cấp 4) Mã bài Ức Vân (Cấp 3)
Bạc khóa
Mã bài Ức Vân (Cấp 5) Mã bài Ức Vân (Cấp 4)
Bạc khóa
Mã bài Lăng Thiên (Cấp 6) Mã bài Ức Vân (Cấp 5)
Bạc khóa
Mã bài Lăng Thiên (Cấp 7) Mã bài Lăng Thiên (Cấp 6)
Bạc khóa

1.Hình ảnh

2.Hình ảnh

3.Hình ảnh

4.Hình ảnh

5.Hình ảnh

6.Hình ảnh

7.Hình ảnh

8.Hình ảnh

9.Hình ảnh

10.Hình ảnh

11.Hình ảnh

12.Hình ảnh

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp