Boss Hỏa Kỳ Lân

26/06/2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Thời gian bắt đầu xuất hiện boss: Ngày 26-06-2020

Boss Xuất hiện tại Mạp: Tàn Tích Cung A Phòng cấp 115
Thời gian xuất hiện hàng ngày: 8h-14h-22h
Phần thưởng: + 1 Du long danh vọng (vé) - Đổi được 1.000 tiền du long + Huyền tinh cấp 5,6,7.

1.Hình ảnh Boss Hỏa Kỳ Lân

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế 218

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp